تبلیغات
قرارمون این بود؟ - حجت بر همه تمام است چه باسوادها چه بی سوادها!!!حجت بر همه تمام است چه باسوادها چه بی سوادها!!!


افسران - حجت بر همه تمام است چه باسوادها چه بی سوادها!!!
طبقه بندی: سیاسی،

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | 01:55 ب.ظ | نویسنده : شرمنده شهید